AnasayfaBELEDİYE KLAVUZUEtik Komisyonu

Etik Komisyonu

25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince;Belediyemiz Etik Komisyonunu 2005 yılında oluşturulmuş olup, Başkanlık Makamının 05.06.2009 tarihli olurları ile Etik Komisyonu üyeleri ve ne kadar süreyle görev yapacakları yeniden belirlenmiştir.

 
ADI SOYADI
ÜNVANI
GÖREVİ
     
Öden YAPICI
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Başkan
     
Mustafa ŞAHİN
Yazı İşleri Müdürü
Üye
     
Önder AYAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Üye