...
Cuma Mahallesi Trafo Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Cuma Mahallesi Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde yer alan 207 ada 2, 7 ve 8 parsellere isabet eden yerdeki “Trafo Alanı” ve “Park” amaçlı 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği Soma Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarih 24 sayılı kararı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2022 tarih 17358 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediye’sinin 20.02.2023 tarih 154 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

PLAN AÇIKLAMA ARAPORU

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU