...
İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)

 Dünyamız; doğa ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin arttığı bir çağı yaşamaktadır. Türkiye ise jeolojik ve coğrafi yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen, yüksek derecede tehlike taşıyan bir coğrafyada bulunmaktadır. Kalkınmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak, güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve "afetlere dirençli toplum" hedefine ulaşmak için söz konusu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması hayatidir. Risk azaltma, afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından daha az maliyetli olmasının yanı sıra, can ve mal kaybını engellemede daha etkili bir yöntemdir.
           İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), İlin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları bir süreç dahilinde tarif eden, sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plandır. İl Afet Risk Azaltma Planlarının (İRAP) hazırlanması ve uygulanmasıyla; şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak ve afet risk azaltma bilinci oluşturmak amaçlanmaktadır.

            Manisa İRAP'ta yer alan eylemleri gerçekleştirmekten sorumlu olan kurum ve
kuruluşların sorumlu oldukları eylemle ekte sunulmuştur.

          İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Sunumu 

 

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU