...
Namazgah ve İstasyon Mahallesi Trafo Alanı UİP Değişikliği İlanı

İlçemiz Namazgah Mahallesi’nde 1 adet ve İstasyon Mahallesi’nde 1 adet trafo tesis edilebilmesi için Trafo Alanı amaçlı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Soma Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih 122 sayılı kararı ve Manisa Büyükşehir Belediye’sinin 12.04.2022 tarih 195 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33/1. maddesi gereğince herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde ve belediyemiz internet sayfasında eş zamanlı olarak otuz günlük askı işleminin yapılması hususunda gereğini arz ve rica ederim.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU