...

Etik Komisyonu

Anasayfa / Etik Komisyonu

Etik Komisyonu2018-05-31 17:34:44


25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince;Belediyemiz Etik Komisyonunu 2005 yılında oluşturulmuş olup, Başkanlık Makamının 05.06.2009 tarihli olurları ile Etik Komisyonu üyeleri ve ne kadar süreyle görev yapacakları yeniden belirlenmiştir.

 

ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVİ

     

Öden YAPICI

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Başkan

     

Mustafa ŞAHİN

Yazı İşleri Müdürü

Üye

     

Önder AYAN

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Üye

 

Etik Komisyonun Görevleri

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
 
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.

 

Etik İlkeler

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 
 • Halka hizmet bilinci
 
 • Amaç ve Misyona Bağlılık
 
 • Dürüstlük ve Tarafsızlık
 
 • Saygınlık ve güven
 
 • Nezaket ve Saygı
 
 • Yetkili makamlara bildirim
 
 • Çıkar çatışmasından kaçma
 
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 
 • Hediye alma ve Menfaat sağlama yasağı
 
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 
 • Savurganlıktan kaçma
 
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 
 • Mal bildiriminde bulunma

 

Etik Sözleşme

 
 • Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
 
 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 
 • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 
 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 
 • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 
 • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 
 • Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
 

                                                                                                                                                     İMZA

 
Adı Soyadı :  
Unvanı :  
Birimi :  
Sicil No : :  
Tarih :  

 

İletişim Bilgileri

Başvuru Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cd.No : 8 Soma / MANİSA
Başvuru İletişim Telefonu : 0 236 - 613 24 16
Fax : 0 236 - 613 24 18
E Mail : personel@soma.bel.tr
Web Adresi : http://www.soma.bel.tr
... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU