...
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİNİZ YANIYOR.!

font-size: 12.0pt">ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİNİZ YANIYOR.!   Son günlerde içinde bulunduğumuz kış mevsimi itibariyle halkımızın yaktığı soba ve kalorifer küllerini ateşli ve korlu bir şekilde çöp konteynırlarımıza atmaları nedeniyle çöp konteynırlarımız yanmakta ve ekonomik ömürlerini hızlı bir şekilde doldurmaktadır. Bu olumsuzluklar hem maddi kaynaklarımızın azalmasına hem de Soma'ya layık hizmetlerin gecikmesine neden olmaktadır.

 

                Soma Belediye Başkanlığı temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik hizmetinin düzenli ve daha temiz bir şekilde yürütülebilmesi için 2006 yılında galvaniz saçtan imal ettirilen 350 adet 400 Lt kapaklı çöp konteynırı belediyemizce satın alınmış olup mevcut çöp toplama noktalarına dağıtılmıştır. Bir çöp konteynırının yaklaşık maliyeti 300.00 YTL (Üç Yüz YTL) dır. Ayrıca, Belediyemizce Eskimiş olan 850 adet konteynır ise tamiri yapılıp boyanmıştır.

               

                Ancak; bunların yaklaşık 350 ile 400 adedi kış mevsiminin gelmesi nedeniyle ateşli soba ve kalorifer küllerinin çöp konteynırlarına bilinçsizce atılmasıyla hurda haline dönmüştür.

 

                Dikkatli kullanılan çöp konteynırlarının yaklaşık ömürleri 5 - 6 yıldır.Konteynırlar bilinçsiz kullanıldığı takdirde kullanım süreleri 2 yıl gibi kısa bir süreye düşmektedir. Bu sebeple Belediyemizin 2006 yılı içerisinde tamir ve boya için harcadığı yaklaşık miktar 13.000,00 YTL (On üç Bin YTL) bulmuştur. 

 

Çöp Konteynırı Nedir ve Nasıl Kullanılmalıdır?

Çöp Konteynırı Nedir ?
Çöp konteynırı evsel ve katı atıkların, ilgili kurumlar tarafından toplanıp bertaraf edilmesinden önce geçici olarak depolanması amacı ile, yetkililer tarafından yerleşim birimleri içerisinde uygun yerlere yerleştirilen çöp toplama kabıdır.

Nasıl Kullanılmalıdır ?


■ Çöp konteynırları sadece evsel ve katı atıkların geçici olarak depolanmasında kullanılmalıdır,sıvı,tıbbi,kimyevi ve zararlı atıklar çöp konteynırında depolanamaz bu hem insan sağlığı hem de konteynırın kullanım ömrü açısından olumsuz etkiler doğurabilir.

■ Çöp konteynırına sıcak kül veya yanıcı maddeler dökülmemelidir bu konteynır içerisindeki katı atıkların yanmasına,dolayısıyla çevreye ve insan sağlığına zarar verici sonuçlar doğurabilir.

■ Çöp konteynırının kapağı,kötü kokuların ve zararlı mikrobik bakterilerin çevreye yayılmasına,çeşitli haşaratların konteynırı girerek çöpleri dışarı çıkarmasına neden olabilir,bu sebepte kapak devamlı kapalı tutulmalıdır.

■ Çöp konteynırı bulunduğu yerlerde içine depoladığı atıklardan dolayı hijyenik olmayan bir ortam oluşturabilir,bu sebepten çöp konteynırının yerleştirileceği alan yaşam mahallerinden dışarıda,boşaltılması,temizliği ve bakımı rahat yapılabilecek bir yerde olmalıdır.

■ Çöp konteynırları büyük oranda kullanıcılar tarafından oluşan hatalar sonucu deforme olmaktadır,buda çöpün iyi derecede korunamaması hem insan sağlığı ve çevre temizliği açısından olumsuz etkiler oluşturması, hem görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra artı maliyetler getirerek topluma maddi zararda vermektedir.

                Çevre temizliğinin yanı sıra çöp konteynırlarının bakımında önemli olduğunu ve halkımızın ateşli soba külleri ile benzeri çöplerini mutlaka söndürdükten sonra konteynırlara dökmeleri gerekmektedir.

 

                'Halkımızın çöp konteynırlarına ateşli çöp atmamalarını ve özellikle bu konuda Belediyemiz yetkililerine yardımcı olmak ateşli çöp atanları uyarmalarını istiyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın konteynırlara yazı yazmamaları gerekmektedir.' 

 

                Bu şekilde oto kontrol sağlanarak kıt olan kaynaklarımızın daha verimli kullanılması ve daha bilinçli bir toplum olma dileklerimizle...

Haber Galerisi

 
... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU