...

Çevre ve Temizlik Vergisi

Anasayfa / Çevre ve Temizlik Vergisi

Çevre ve Temizlik Vergisi


2464 sayılı Belediye gelirleri kanunu’nun 44.maddesine istinaden Belediye hizmetlerinden faydalanan konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Ç.T.V.’ye tabidir.

 Çevre Temizlik Vergisinin mükellef her ne şekilde olursa olsun binanın kullananıdır. 
Belediye hizmetleri her bir bina için ayrı, ayrı ele alınıp değerlendirilmesi gerekmez. Binanın bulunduğu sokak yada caddeye bu hizmet götürülmüşse Ç.T.V.mükellefiyeti doğar. Bina sahibinin bu hizmetten yararlanmak istememesi Ç.T.V.mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. Ç.T.V.bildirimi verilmemesi verginin tahakkukuna engel teşkil etmez. Belediye vergiyi tahakkuk ettirir ve doğrudan ödeme emri ile tahsil cihetine gidebilir. Ç.T.V.Bina gurup ve derecelerine göre aylık olarak hesaplanır. 

Binanın kullanılmaya başlaması ile birlikte Ç.T.V.mükellefiyeti doğar. Yapımı tamamlanmış olması, oturmaya elverişli olmayan ve fiilen kullanılmayan binalarda               

Belediye tarafından mahalinde yapılacak yoklama neticesinde verginin alınıp alınmayacağı belirlenir.
 
Ç.T.V’NİN ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR : 
Ç.T.V.taşınmazı kullanan tarafından yıl içerisinde Mayıs ve Kasım ayları sonuna kadar iki eşit taksitle ödenir. İstendiği takdirde ikinci taksit beklenmeyip, bir defada da ödenebilir. 
Ç.T.V’nin yıllık artırım oranı her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen Emlak Vergisi yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar artırılır. 
Mükellefler mesken yada işyerinin boş olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 
Ç.T.V’Yİ KİMLER ÖDER : 
Ç.T.V’yi meskenleri, işyerlerini, veya diğer amaçlar için kullanılan binaları kullananlar tarafından yılda iki eşit taksit halinde ödenir.Vergiyi ödeyebilmek için, Ç.T.V.bildirimi formunun doldurulması gerekmektedir.Bildirim Formu bir defaya mahsus olmak üzere doldurulur.Sonraki işlemler ve değişiklikler için mükellef sicil numarası ile takip edilir (takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece verilmez).
 
Ç.T.V.BİLDİRİMİ : 
Ç.T.V.beyannamesi vermek için mükelleflerin tapu fotokopisi ( mal sahipleri için ), Kira sözleşmesi ( kiracılar için ), yapı kullana izin belgesi nüfus cüzdanı ve adres beyanları ile birlikte Belediye Emlak Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Ç.T.V. HAKKINDA DİĞER BİLGİLER : 
Ç.T.V.su abonesi olan meskenler için kullanılan şehir suyunun içerisinden alınır. Yani şehir suyu abonesi olan meskenler ayrıca Ç.T.V ödemezler. İşyerleri ise ilgili yasalar çerçevesinde Ç.T.V ödemeye devam edeceklerdir. 
Ç.T.V.’sini zamanında ödemeyen mükellefler, geciken her ay için 6183 sayılı kanuna göre belirlenen aylık gecikme oranında gecikme cezası ödemek zorundadırlar. 
Herhangi bir satış ve taşınma durumunda mükellefler durumu ilgili Belediyesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. 
Ayrıca işyeri niteliğindeki binaların mükellefleri iş bırakma durumunda bağlı bulundukları vergi dairesinden yazılı belge getirmek zorundadır. 
Daha fazla bilgi almak için, Belediye Emlak Şefliği, Ç.T.V.Servisine müracaat edilebilir.
... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU