...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2019-08-26
İhale Saati
15.00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ L A N

 

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 4(dört) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3(üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Yıllık Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici

Teminatı

(TL)

Şartname Bedeli

(TL)

İhale

saati

İşyeri

Kayrakaltı Mahallesi 107 ada 88 parselde bulunan taşınmazın 2.katındaki 120m² işyeri

1.525,42 TL

153,00

20,00

15.00

Mesken

Çerkez Hamidiye Mahallesi 129 parselde bulunan 80 m² 1 nolu mesken

3.546,00 TL

355,00

20,00

15.05

İşyeri

İstasyon Mahallesi Ş.Uzman Çavuş Metehan Caddesi No:3’de bulunan 350 m² işyeri

11.160,00 TL

335,00

20,00

15.10

İşyeri

13 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:28 adresinde bulunan 375 m² işyeri

11.160,00 TL

335,00

20,00

15.15

İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU