...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2021-03-08
İhale Saati
15:00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

 

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri, kiralama süreleri, kira bedelleri (işyerleri için aylık, tarlalar için yıllık)belirtilen 9(dokuz) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 08 Mart 2021 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 08 Mart 2021 Pazartesi günü saat 12.00’ye  kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

 

Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

 

Geçici

Teminatı

(TL

 

Kiralama Süresi

 

Şartname Bedeli

(TL)

 

  İhale

saati

İşyeri

Çerkez Hamidiye Mahallesi 134 ada 4 parselde bulunan 15 m² işyeri

100,00TL

 

120,00

 

3 Yıl

 

100,00

 

15,00

İşyeri

Turgutalp Mahallesi 345 ada 1 parselde bulunan 71,46m² işyeri

500,00TL

 

600,00

 

3 Yıl

 

100,00

 

15.05

Tarla

Çerkez Hamidiye Mahallesi 118 ada 3 parselde bulunan 12.817,67 m² tarla

3.500,00 TL

(Yıllık)

 

350,00

 

3 Yıl

 

100,00

 

15.10

Tarla

Akçaavlu Mahallesi 273 parselde bulunan  7.100m² tarla

1.275,00 TL (Yıllık)

 

130,00

 

3 Yıl

 

100,00

 

15.15

İşyeri

Cumhuriyet Mahallesi Emek Sokak No:29/1 adresinde bulunan 156m² işyeri

930,00 TL

 

335,00

 

3 Yıl

 

100,00

 

15.20

İşyeri

Yağcılı Mah. 1708 parselde bulunan Halı Saha ile Yaren Sokakta bulunan 30m² işyeri

120,00 TL

 

144,00

 

3 Yıl

 

100,00

 

15.25

Tarla

Evciler Mahallesi 375 parselde bulunan 763m² tarla

950,00 TL

(Yıllık)

 

100,00

 

10 Yıl

 

100,00

 

15.30

İşyeri

Karacakaş Mah.135 ada 9 parselde bulunan 30,00 m² işyeri

200,00 TL

 

75,00

 

3 Yıl

 

100,00

 

15.35

İşyeri

Yırca Mahallesi 1104 parselde bulunan 15,00 m² işyeri

220,00 TL

 

80,00

 

3 Yıl

 

100,00

 

15.40

 İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU