...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2021-04-19
İhale Saati
15:00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

 

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri, kiralama süreleri ve  yıllık kira bedelleri belirtilen 4(dört) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 19 Nisan 2021 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 12.00’ye  kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

 

Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

 

Geçici

Teminatı

(TL

 

Kiralama Süresi

 

Şartname Bedeli

(TL)

 

  İhale

saati

Mesken

Turgutalp Mahallesi 366 ada 5 parselde bulunan 80m² mesken

4.608,00 TL

 

140,00

 

3 Yıl

 

100,00

 

15,00

İşyeri

Heciz Mahallesi 445 parsellerde bulunan işyeri

1.200,00TL

 

40,00

 

3 Yıl

 

100,00

 

15,05

Tarla

Cumalı Mahallesi 126 ada 3-5 parselde bulunan 35.876,06 m² Zeytinli Tarla ile Hacıyusuflar Mahallesi 56 Parselde bulunan 3.000,00 m² Zeytinli Tarla

33.718,00 TL

 

 

 

1.100,00

 

 

3Yıl

 

 

100,00

 

 

15,10

İşyeri

Darkale Mahallesi 828 parselde bulunan 85’er m² kapalı alana sahip 2 katlı Restorant

60.600,00TL

 

18.000,00

 

10 Yıl

 

100,00

 

15.15

 İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU