...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2023-10-16
İhale Saati
14.00

 

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

 

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 10(on) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 16 Ekim 2023 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-) İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için 50,00TL olup, şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

 

Cinsi

Bulunduğu yer

Yıllık Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici

Teminatı

(TL)

 

İhale

saati

İşyeri

İnönü Mahallesi Mehmetçik Sokak No:1 adresinde bulunan 370m² işyeri

26.400,00 TL

2.380,00

14.00

İşyeri

Karacakaş Mahallesi 135 ada 9 parselde bulunan 172m² binanın 2.katında bulunan 75m² işyeri

5.400,00 TL

490,00

14.05

İşyeri

Kurtuluş Mahallesi Bülent Ecevit Parkı içinde bulunan 500m² işyeri

25.800,00 TL

 2.325,00

14.10

İşyeri

İstasyon Mahallesi Atatürk Caddesi No:141 adresinde bulunan 45m² işyeri

25.200,00 TL

2.270,00

14.15

İşyeri

Yağcılı Mahallesi Gül Sokak No:1/C adresinde bulunan 70m² işyeri

14.400,00 TL

1.300,00

14.20

İşyeri

Yağcılı Mahallesi Gül Sokak No:3/A adresinde bulunan 87m² işyeri

15.000,00 TL

1.350,00

14.25

İşyeri

Cumhuriyet Mahallesi General Emin Sezgin Caddesi No:1 adresinde bulunan 100m² işyeri

25.200,00 TL

2.270,00

14.30

Tarla

Darkale Mahallesi 377 Parselde bulunan 307m² tarla

1.100,00 TL

100,00

14.35

Tarla

Dualar Mahallesi 890 parselde bulunan 10.000,00 m² tarla

24.000,00 TL

2.160,00

14.40

Tarla

Dualar Mahallesi 889 parselde bulunan 12.200,00 m² tarla

28.000,00 TL

2.520,00

14.45

 İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU