...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2019-10-21
İhale Saati
15:00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 6(altı) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3(üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 21 Ekim 2019 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 21 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Yıllık Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici

Teminatı

(TL)

Şartname Bedeli

(TL)

İhale

saati

Arsa

Hürriyet Mahallesi 577 ada 26 parselde bulunan taşınmazın cadde üzerinde olan 1.000 m² kısmı

10.120,00 TL 

305,00

20,00

15.00

Arsa

Hürriyet Mahallesi 577 ada 26 parselde bulunan taşınmazın Cadde üzerinde olan 400 m² kısmı

3.920,00 TL 

118,00

20,00

15.05

Arsa

Hürriyet Mahallesi 577 ada 26 parselde bulunan taşınmazın   arka cephede olan 750 m² kısmı

3.300,00 TL

100,00

20,00

15.10

İşyeri

Yağcılı Mahallesi Gül Sokak No:1/B 239 parsel adresinde bulunan 5m² işyeri

2.080,00 TL

208,00

20,00

15.15

İşyeri

Kayrakaltı Mahallesi  107 ada 88 parsel taşınmazın 2.katında bulunan 120m² işyeri

1.525,42 TL

155,00

20,00

15.20

Mesken

Yırca Mahallesi 1082 parselde bulunan 60 m² mesken

2.658,00 TL

80,00

20,00

15.25

 İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU