...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2019-11-25
İhale Saati
15:00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

 

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 6(altı) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3(üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 25 Kasım 2019 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Aylık Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici

Teminatı

(TL)

 

Şartname Bedeli

(TL)

 

  İhale

saati

İşyeri

Zafer Mahallesi Plevne Sokak No:1(34 ada 13-15-16-17 parsel) adresinde bulunan Düğün Salonu

1.317,00 TL 

1.580,00

20,00

15.00

İşyeri

Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi Belediye Hizmet Binası 5.Katta bulunan 111m² Kafeterya

485,00 TL 

582,00

20,00

15.05

İşyeri

Eğnez Mahallesi 128 parselde bulunan 210 m² arsa içerisindeki 80m² işyeri (Köy Odası)

130,00 TL

47,00

20,00

15.10

Tarla

Naldöken Mahallesi 64 parselde bulunan 6.960 m² tarla

58,34 TL

210,00

20,00

15.15

Mesken

Turgutalp Mahallesi Göl Sokak 1432 parselde bulunan 94m² mesken

346,86 TL

125,00

20,00

15.20

Tarla

Çerkez Hamidiye Mahallesi 228 parselde bulunan 5.000 m² tarla

125,00 TL

450,00

20,00

15.25

 İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU