...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2020-02-03
İhale Saati
15:00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ L A N

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri ve kira süreleri belirtilen 7(yedi) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 03 Şubat 2020 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Aylık

Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

 

Geçici

Teminatı

(TL

Kiralama Süresi

 

 

Şartname Bedeli

(TL)

 

İhale

saati

İşyeri

Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Selim Cad. No:27 adresinde bulunan 90m² işyeri

930,00 TL

335,00

3 Yıl

20,00

15.00

İşyeri

Cuma Mahallesi Aleyna Sokak No:59/3 adresinde bulunan 99m² işyeri

930,00 TL

335,00

3 Yıl

20,00

15.05

İşyeri

İstasyon Mahallesi Atatürk Cad. No:141 adresinde bulunan 90m² işyeri

930,00 TL

335,00

3 Yıl

20,00

15.10

İşyeri

Cumhuriyet Mahallesi General Emin Sezgin Cad. No:1/1 adresinde bulunan 100m² işyeri

930,00 TL

335,00

3 Yıl

20,00

15.15

Mesken

Yağcılı Mahallesi 239 parselde bulunan 70m² Mesken

260,00 TL

310,00

3 Yıl

20,00

15.20

İşyeri

Zafer Mah. Plevne Sok.No:1(34 ada 13-15-16-17 parsel) adresinde bulunan Düğün Salonu

1.500,00 TL

5.400,00

10 Yıl

20,00

15.25

Tarla

Avdan Mahallesi 282 parselde bulunan 34.450,00m² tarla

10.000,00 TL (Yıllık)

300,00

3 Yıl

20,00

15.30

İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU