...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2020-04-06
İhale Saati

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ L A N

 

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 6(altı) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 06 Nisan 2020 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Muhammen

Bedeli

(KDV Dahil)

 

Geçici

Teminatı

(TL

 

Şartname Bedeli

(TL)

 

İhale

saati

Zeytinli Tarla

Avdan Mahallesi 1999 Parselde bulunan 66.524,00 m² Zeytinli Tarla

39.675,30 TL

 

1.191,00

 

20,00

 

15.00

Zeytinli Tarla

Avdan Mahallesi 358 Parselde bulunan 73.000,00 m² Zeytinli Tarla ile Çerkez Hamidiye Mahallesi 786 Parselde bulunan 10.700,00 m² Zeytinli Tarla

21.031,27 TL

 

631,00

 

20,00

 

15.05

Zeytinli Tarla

Avdan Mahallesi 817 Parselde bulunan 5.900,00 m² Zeytinli Tarla, Avdan Mahallesi 923 Parselde bulunan 4.800,00 m² Zeytinli Tarla ile Kozanlı Mahallesi 240 Parselde bulunan 14.987,00 m² Zeytinli Tarla

5.693,30 TL

 

 

171,00

 

 

20,00

 

 

15.10

Zeytinli Tarla

Avdan Mahallesi 1194 Parselde bulunan 2.000,00 m² Zeytinli Tarla, Avdan Mahallesi 1076 Parselde bulunan 2.300,00 m² Zeytinli Tarla ile Avdan Mahallesi 1122 Parselde bulunan 8.800,00 m² Zeytinli Tarla

7.731,68 TL

 

 

232,00

 

 

20,00

 

 

15.15

Zeytinli Tarla

Dualar Mahallesi 288 Parselde bulunan 10.350,00 m² Zeytinli Tarla ile Sevişler Mahallesi 129 Parselde bulunan 7.350,00 m² Zeytinli Tarla

8.112,97 TL

 

244,00

 

20,00

 

15.20

Zeytinli Tarla

Cumalı Mahallesi 126 ada 3-5 parselde bulunan 35.876,06 m² Zeytinli Tarla ile Hacıyusuflar Mahallesi 56 Parselde bulunan 3.000,00 m² Zeytinli Tarla

33.587,38 TL

 

 

1.008,00

 

 

20,00

 

 

15.25

İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU