...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2020-07-20
İhale Saati
15:00

 

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ L A N

 

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 7(yedi) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 12.30’a kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Aylık

Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

 

Geçici

Teminatı

(TL

 

Şartname Bedeli

(TL)

 

İhale

saati

İşyeri

Yağcılı Mahallesi Sanayi Caddesi No:2/A adresinde bulunan işyeri

750,00 TL

 

900,00

 

20,00

 

15.00

İşyeri

Cenkyeri Mahallesi 1116 parselde bulunan1200m² kapalı Halı Saha

250,00 TL

 

90,00

 

20,00

 

15.05

İşyeri

Beyce Mahallesi Köy içi Mevkii No:134 adresinde bulunan 24m² işyeri

120,00 TL

 

144,00

 

20,00

 

15.10

İşyeri

Çavdır Mahallesi 801 parselde bulunan 15 m² işyeri

77,00 TL

 

30,00

 

20,00

 

15.15

İşyeri

Hürriyet Mahallesi 445 ada 110 parsel adresinde bulunan 55m² işyeri

900,00 TL

 

1.080,00

 

20,00

 

15.20

İşyeri

Yağcılı Mahallesi 1708 parselde bulunan Halı Saha

94,00 TL

 

35,00

 

20,00

 

15.25

Tarla

Dualar Mahallesi 1009 parselde bulunan 18.500 m² palamutlu tarla (YILLIK)

2.400,00 TL (Yıllık)

 

240,00

 

20,00

 

15.30

İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU