...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2020-11-23
İhale Saati
15.00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

 

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri, kira bedelleri (işyerleri için aylık, tarlalar için yıllık)belirtilen 9(dokuz) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle   3 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 23 Kasım 2020 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 23 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 12.00’ye  kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

 

Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

 

Geçici

Teminatı

(TL

 

Şartname Bedeli

(TL)

 

  İhale

saati

İşyeri

Yağcılı Mah.760 parselde Soma Savaştepe yolu üzerinde bulunan 100m² kapalı alana sahip  bahçeli işyeri

700,00TL

 

840,00

 

20,00

 

15,00

İşyeri

Yağcılı Mah.760 parselde Soma Savaştepe yolu üzerinde bulunan 80,00m² işyeri

300,00TL

 

360,00

 

20,00

 

15.05

İşyeri

Avdan Mah. Anafartalar Cad.No:72’de 158 ada 9 parselde bulunan 47m² işyeri

550,00 TL    

 

660,00

 

20,00

 

15.10

Tarla

Akçaavlu Mahallesi 171 parselde bulunan 15.800,00m² tarla

5.000,00 TL (Yıllık)   

 

500,00

 

20,00

 

15.15

Tarla

Cenkyeri Mahallesi 145 ada 1 parselde bulunan  10.107m² tarla

4.500,00 TL

(Yıllık) 

 

450,00

 

20,00

 

15.20

Tarla

Çerkez Hamidiye Mahallesi 625 parselde bulunan 12.900m² tarla

3.000,00 TL (Yıllık)

 

300,00

 

20,00

 

15.25

İşyeri

Çavdır Mahallesi 801 parselde bulunan 15m² işyeri

85,00 TL

 

100,00

 

20,00

 

15.30

İşyeri

Yırca Mahallesi No:13’de 1082 parselde bulunan 60 m² işyeri

260,00 TL

 

312,00

 

20,00

 

15.35

Mesken

Yağcılı Mahallesi 1283 parselde bulunan 70m² mesken

295,00 TL

 

 354,00

 

20,00

 

15.40

 İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU