...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
kiralama ihalesi
İhale Türü
Kiralama
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2019-06-24
İhale Saati
15.00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda bilgileri belirtilen 8(sekiz) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3(üç) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 24 Haziran 2019 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 24 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair dekontunu veya makbuzu ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-)İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Yıllık Muhammen

Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici

Teminatı

(TL)

 

Şartname Bedeli

(TL)

 

  İhale

saati

Depolu Bahçe

Bayat Mahallesi 1781 parselde bulunan Düğün Salonu yanındaki 60 m² depo ve 450 m² bahçesi

2.547,37 TL 

77,00

 

20,00

 

15.00

İşyeri

Dualar Mahallesi 6 parselde bulunan 78m² arsa içerisindeki işyeri

1.800,00 TL 

540,00

 

20,00

 

15.05

İşyeri

Yağcılı Mahallesi Sanayi Caddesi  No:3 adresinde bulunan 132 m²  Ekmek Fırını

3.050,85 TL

915,00

 

20,00

 

15.10

İşyeri

Heciz Mahallesi 445 parselde bulunan 15 m²işyeri

1.016,95 TL

305,00

 

20,00

 

15.15

İşyeri

Beyce Mahallesi 568 parselde bulunan 31m² işyeri

2.000,00 TL

600,00

 

20,00

 

15.20

İşyeri

Hürriyet Mah.445 ada 110 parselde bulunan 55 m²  1 nolu işyeri

9.000,00 TL 

270,00

 

20,00

 

15.25

İşyeri

Hürriyet Mah.445 ada 110 parselde bulunan 110m²  2 nolu işyeri

15.720,00 TL 

472,00

 

20,00

 

15.30

İşyeri

Hürriyet Mah.445 ada 110 parselde bulunan 55 m²  3 nolu işyeri

9.000,00 TL 

270,00

 

20,00

 

15.35

 İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU