...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
satış ihalesi
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2020-07-06
İhale Saati
15:00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2-) İhale 06.07.2020 Pazartesi günü, aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:

a-Nüfus Kağıdı Fotokopisi

b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)

c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.

d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.

e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)

f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 3.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat 12.00'e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-) İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilinir.

Satışı yapılacak taşınmazlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Mevkii

 

Niteliği

Bağımsız Bölüm

No

 

Bulunduğu Kat

 

Arsa Payı

Ada

Parsel

Yüzölçümü m²

Muhammen Bedel

 

%3 Geçici Teminatı

Satış Saati

Turgutalp Mahallesi

 

Mesken

 

8

 

1

 

140/3020

-

3243

135,00

 

350.000,00 TL

 

10.500,00 TL

 

15,00

Turgutalp Mahallesi

 

Mesken

 

11

 

2

 

140/3020

-

3243

135,00

 

345.000,00 TL

 

10.350,00 TL

 

15,05

Turgutalp Mahallesi

 

Mesken

 

12

 

2

 

140/3020

-

3243

135,00

 

350.000,00 TL

 

10.500,00 TL

 

15,10

Turgutalp Mahallesi

 

Mesken

 

15

 

3

 

140/3020

-

3243

135,00

 

345.000,00 TL

 

10.350,00 TL

 

15,15

Turgutalp Mahallesi

 

Mesken

 

16

 

3

 

140/3020

-

3243

135,00

 

350.000,00 TL

 

10.500,00 TL

 

15,20

Turgutalp Mahallesi

 

Mesken

 

19

 

4

 

140/3020

-

3243

135,00

 

340.000,00 TL

 

10.200,00 TL

 

15,25

Turgutalp Mahallesi

 

Mesken

 

20

 

4

 

140/3020

-

3243

135,00

 

345.000,00 TL

 

10.350,00 TL

 

15,30

Turgutalp Mahallesi

 

İşyeri

 

21

 

Zemin

 

40/3020

 

-

 

3243

 

37,00

 

300.000,00 TL

 

9.000,00 TL

 

15,35

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU