...
İhale Kayıt No
2019/558566
İhale Konusu
zeytin tohur satış
İhale Türü
Taşınmaz Satışı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
2019-10-07
İhale Saati
15.00

SOMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İ  L  A  N

1-) Mülkiyeti Soma Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait, aşağıdaki bilgileri verilen parsellerdeki zeytin ağaçlarının tohurlarının  ağaç üzerinde satışı işi  2886 Sayılı Yasanın 45’nci Maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihaleye çıkartılmıştır.

2-) İhale 07 EKİM 2019 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no:8 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

3-) İsteklilerin, 07 EKİM 2019 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar şartnamede yazılı evraklar olan Kanuni İkametgah belgesi ve geçici teminatlarını yatırdığına dair  dekont veya makbuz ile şartnamenin 6’ncı maddesinde belirtilen diğer evraklarını Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

4-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen yetkili ve serbesttir.

5-) Posta, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-) İhale ile ilgili şartname, her bir ihale için şartname bedellerinin Belediyemiz veznelerine yatırılması suretiyle Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü’nden temin edinilebilir.

Cinsi

Bulunduğu yer

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminatı

 

Şartname Bedeli

 

 

İhale

saati

Zeytin

Tohurlarının Ağaç Üzerinde

Satışı

 

Avdan Mahallesi 1999 parsel ile 358 parsel arazilerimizde bulunan toplamda 2.420 adet  Gemlik (Trilye) ve Ayvalık(Edremit) çeşidi zeytin ağaçları üzerinde bulunan tohurları

19.931,30TL

 

598,00TL

 

20,00TL

15.00

Zeytin

Tohurlarının Ağaç Üzerinde

Satışı

 

Kınık İlçesi Cumalı Mahallesi 126 Ada 3 parsel ve 126 Ada 5 parsel arazilerimizde bulunan toplam 650 adet, Gemlik (Trilye)  çeşidi zeytin ağaçları üzerinde bulunan tohurları

22.730,50TL

 

682,00TL

 

20,00TL

15.10

Zeytin

Tohurlarının Ağaç Üzerinde

Satışı

 

 

Sevişler Mahallesi 129  parsel ve  Dualar Mahallesi 288 parsel arazilerimizde bulunan toplamda  210 adet, Gemlik (Trilye), Ayvalık(Edremit) ve Domat  çeşidi zeytin ağaçları üzerinde bulunan tohurları

6.090,00TL

 

183,00TL

 

20,00TL

15.20

Zeytin

Tohurlarının Ağaç Üzerinde

Satışı

 

Karacakaş  Mahallesi 126 ada 3  parsel, 150 ada 37 parsel ve 152 ada 33 parsel arazilerimizde bulunan toplamda  366 adet, Gemlik (Trilye) çeşidi zeytin ağaçları üzerinde bulunan tohurları

8.204,50 TL

247,00 TL

20,00 TL

15.30

İlanen duyurulur.

... RESMİ MOBİL UYGULAMALARI İNDİREBİLİRSİNİZ
444 1 891 TÜM İSTEK, ŞİKAYET, SORUNLARINIZ İÇİN TALEP VE ÖNERİ BİLGİ EDİNME, ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU